Dacă datele valorează mult, oare cât valorează datele colectate din PIX?

Citim în analizele publicate faptul că randamentele medii agricole din România pentru principalele produse agricole sunt doar de o treime sau de jumătate din cele înregistrate în UE-15. Si tragem concluzia:

randamentele din agricultura românească sunt mici, deși potențialului agricol este considerabil, fapt care indică o utilizare mult mai redusă decât cea optimă a factorilor de producție.

Subiectul raportărilor efectuate pe hârtie, în agendă este cunoscut de cei care lucrează în agricultură. Rapoarte care sunt efectuate manual mult după locul și momentul lucrărilor din câmp, raportări făcute din PIX, care ies de multe ori exact cum trebuie.

Aceste rapoarte făcute din PIX ascund realitățile, ineficiența și nu permit managementului luarea unor decizii de corecție.

Managementul înseamnă ansamblul al activităților de organizare, de conducere și de gestiune a unei întreprinderi iar pentru ca managementul să fie din ce în ce mai eficient este nevoia să îmbunătățească activitățile. În practica zilnică știm că se poate îmbunătăți doar ce poate fi măsurat.

Pentru creșterea randamentelor și eficienței este nevoie de activarea unor funcții esențiale ale managementului:

 

DECIZIILE se iau pe baza informațiilor disponibile în acel moment.

Corectitudinea deciziilor depinde în mare măsură de informațiile disponibile în momentul deciziei, astfel pentru a lua decizii bune, este important să ai informațiile corecte.

Corectitudinea informațiilor le putem asigura prin colectarea lor din cât mai multe surse posibile și stocarea lor într-o bază de date structurat care permite căutare, analiză simplă și în timp real.

Cele mai sigure date sunt cele produse și colectate direct din alte sisteme informatice, direct din tractor, utilaje.

Agromonitoring te ajută să elimini complet raportarea ”pe hârtie” și datele inexacte. 👨‍🌾 Mai multe detalii despre beneficiile eliminării rapoartelor manuale.